Son Güncelleme 29.11.2018 16:20Kurumsal Hesap İptali

1.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

1.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 15 gün içinde, üyelik iptal talebini HOLACON’a yazılı olarak iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

1.1.2.   Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 15 günden sonra HOLACON’a bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.

1.1.3.  Aktif olarak etkinlik hizmeti veren Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.

1.1.4.  HOLACON tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

2.2.   Kurumsal Üyeliğin Holacon tarafından İptal Edilmesi Halleri

2.2.1.   Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin HOLACON Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği HOLACON’un belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

2.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

2.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde HOLACON 5 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.