Kullanım Koşulları

14.04.2021 14:35

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Platforma üye olarak ve/veya Platform dahilindeki Uygulamalarımızdan hizmet alarak kullanıcı sözleşmesini’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı gayrıkabili rücu kabul, beyan etmiş oluyorsunuz. Bu sözleşmede yer alan hükümler ve maddeler mevzuata göre veya Holacon’un tek taraflı iradesi ile istenildiği zaman değiştirilebilir.


1. TANIMLAR

Holacon: İnternative Yazılım A.Ş.’ne ait etkinlik yönetim sisteminin tüm uygulamalarının adını ifade eder. 

Platform: Holacon’un etkinlik planlayanlar ve bu etkinliklere katılanlar için kullanılan web ve mobil uygulamaların tümünü ifade eder. 

Holacon Sistemi: Holacon’un halihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm etkinlik kayıt, bilet satış, voucher, hesap, içerik, transfer, konaklama, abstract yönetim sistemleri, giriş kontrol, desk, diğer yardımcı uygulama, modül ve platformlarını ifade eder. 

Fikirler: Holacon tarafından kurulacak Platform’un planlaması amacıyla Holacon tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder. 

Kayıt Sistemi: Holacon’a ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek internet, dijital reklam, mobil uygulama, kayıt formu ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade eder. 

Bilet: Katılımcıların Etkinliklere katılım haklarını belgeleyen belirli bir ücret dahilinde veya ücretsiz bir şekilde edinilen bir haktır ve Voucher ile birlikte Katılımcılara iletilir.

 Voucher: Platform tarafından üretilen ve kısa mesaj, e-posta eki(PDF), e-posta linki(URL) basılı kağıt ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle Katılımcılara gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu ve etkinlik mekanında Bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder. 

Katılımcı: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için Bilet almaya istekli ve Bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

Organizatör: Holacon Platformunda üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade eder. 

Etkinlik: Organizatör tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri ifade eder. 

Kişisel Veri: Katılımcıların ve Organizatörlerin Holacon Sistemini kullanarak gerçekleştirdikleri Bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade eder. Ayrıca Organizatörün düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyeceği özel sorularla elde edilen, Etkinliklerin içeriklerinde yayınlanan her türlü anket, oylama, sosyal hub, mesajlaşma vb modüllerin kullanımından elde edilen ve katılımcının mobil uygulama da oluşturduğu profiline gireceği veriler ile elde edilen Katılımcı verilerini ifade eder. 

Bilet Bedeli: Organizatörlerin etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı brüt bedeli ifade eder.(Uygulanabilir tüm devlet ve belediye vergileri dahil)

Katılım Paketi: Organizatörlerin etkinlik için belirlemiş olduğu katılımcıları sınıflandıran ve katılımcılara paketler kapsamında belirli bir ücrete tabi tutulan ürün ve haklarını ne zaman hangi koşulda sağlayacağını bildiren kapsam konularını temsil eder.

Hizmet Bedeli: Holacon’un vermiş olduğu hizmet karşılığında Organizatörün hesabındaki ön yüklü Kredi tutarından önceden belirlenmiş olan işlem bedellerinin hesaplanarak mahsup edeceği işlem tutarını ifade eder.

Kredi: Holacon Platformu üzerinden alınabilecek tüm hizmetler için önceden belirlenen tutarlar yapılan işlemler ile birlikte ön yüklü olan bakiyeden düşülerek kullanıldığı Organizatörün cüzdanını temsil eden bakiyeler toplamıdır.

İşlem Bedeli: Katılımcıların Holacon sistemini kullanmaları dolayısı ile Bilet satın alma sonrasında Organizatörün Kredi hesabından düşülecek olan bedeli ifade eder.

Kullanıcı: Holacon Mobil Uygulamasını indirip şahsına münasır giriş bilgilerini doldurarak kayıt sonrası üyelik statüsüne eriştiği, akabinde etkinliklere erişebildiği Platform’un bir parçası olan üyelik sistemini ifade eder.

Yönetici Kullanıcı: Holacon Yönetici Uygulamasına giriş yapabilen, etkinliklere yetkilendirilebilen, hesap sahibi veya görevli tüm kullanıcıları ifade eder. Bu kullanıcılar Holacon Yönetici Kullanıcı veritabanında tutulur ve Mobil Uygulama kullanıcılarından bağımsızdır.

White-Label Mobil Uygulama: Organizatörün Holacon’dan belirli bir ücret karşılığı talep ettiği ve her yıl yenileme lisans bedeli olan, Holacon Mobil uygulamasının markasının ve kurumsal kimliğinin Organizatör özelinde değiştirilerek yayınlanan Holacon platformuna bağlı mobil uygulamaları ifade eder. White-Label Mobil Uygulamalarının Kullanıcı verileri ilgili Organizatör özelinde ayrı bir veri tabanında tutulur ve Holacon Kullanıcı veri tabanından ayrışır.

Self-Hosted Veri Tabanı: Organizatörün Holacon’dan belirli bir ücret karşılığı talep ettiği ve her yıl yenileme lisans bedeli olan, Holacon Yönetici Uygulamasının ve White-Label mobil Uygulamasının Etkinlik ve Katılımcı verilerinin barındığı firmanın kendi hesaplarına ait olan veri tabanını ifade eder. Organizatör bu veritabanının güvenliğinden ve ödemelerinden sorumludur. İçindeki verilerin manuel bir şekilde manipüle edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Organizatörler, bu kurallara uyulmadığı taktirde üyeliklerinin koşulsuz ve geri ödemesiz bir şekilde iptal edileceğini ayrıca Holacon’un uğrayacağı kayıplar ve zararlarında yine Organizatör tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder.

Hazır Ödeme Altyapısı: Holacon, Katılımcıların ücretli Etkinliklere Bilet alabilmesi için sistem içerisinde tanımlı sanal pos, ortak ödeme altyapıları ve Organizatörün paylaştığı havale/eft banka bilgilerinin tümünü ifade eder. Bu altyapıların sağlayıcısı Mobilexpress olup Holacon içerisinde sadece bir aracı hizmet olarak bulunmaktadır. Holacon Bilet satışında ödeme kanalı olan Etkinlik Kayıt Formuna bağlı ödeme aracını Organizatör firmaya Mobilexpress altyapısını kullanarak sunduğu bir sistem olarak sağlar. Alınan ödemeler Holacon resmi hesaplarına uğramaz, sadece Katılımcı ve Organizatör arasındaki bir alış veriş için altyapı imkanı sunar. Bu alış veriş sonucu doğacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde Holacon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Organizatör ve Katılımcı Holacon’un ödeme, ödeme havalesi, vb. konularda doğabilecek uyuşmazlık, iptal ve iade konularında hiçbir sorumluluğu olmadığını, herhangi bir koşulda Holacon’un bir yaptırıma sokulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Mekan: Organizatör tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği konumu ifade eder. 

Desk: Etkinliklerin yapılacağı mekanda satış yapmak üzere çalıştırılan merkez gişeleri ifade eder. 

Kayıt Deski: Etkinliklerin yapılacağı mekanda önceden Bilet satışı yapılmış ve hazır verileri ile Katılımcıların etkinlik alanına girerken boyun askı ipi ve etkinlik kimlik kartlarının verildiği, içerisinde kayıt bilgisayarları, kart yazıcılar, kod okuyucular, network ekipmanları gibi bir çok parça bulunduran özel talep ile tedarik edilen sistemleri ifade eder.

Giriş Kontrol Sistemleri: Katılımcıların etkinlik alanlarına girişlerinde boyun askı iplerine takılı olan etkinlik kimlik kartlarında bulunan kodların, mobil telefon, el terminali veya turnike sistemlerle okutularak biletinin geçerliliğini ve Etkinlik Mekanındaki alt konumlara giriş yetkisinin olup olmadığını kontrol eden, özel talep ile tedarik edilen sistemleri ifade eder.

Onsite Hizmetler: Etkinliklerin gerçekleşeceği Mekanda yerinde verilen hizmetler olan, Personel, Kayıt Deski Ekipmanları, Giriş Kontrol Sistemi Ekipmanları gibi konuları kapsayan hizmetlerin tümünü ifade eder. Organizatör Onsite Hizmetlerden faydalanmak için özel talep oluşturduğunda etkinlik Mekanında Holacon teknik ekibine kesintisiz ve hızlı internet altyapısı sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.


2. SÖZLEŞMENİN AMACI

Holacon, Türkiye’de spor aktiviteleri, konserler, iş toplantıları, kongreler, konferanslar, fuarlar, sinema gosterimi, ve diğer etkinlikler düzenleyen organizasyonlar için çevirim Platformu ile Bilet satışına ve Etkinlik yönetimine altyapı hizmeti sağlayan bir sistemdir. Organizatör, Türkiye Cumhuriyeti sınırları Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin vermiş olduğu çerçevede kültürel, sportif, eğitim, iş, fuar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenleyen, kolaylaştıran ve organize eden gerçek veya tüzel kişidir. İşbu Sözleşme’nin konusu, Organizatör’ün düzenleyeceği Etkinliklerin Bilet satışı, içerik yönetimi, planlama ve organize etme amacıyla Holacon’un Kayıt Sistemi ve Yönetici Uygulamalarından yararlanması, Katılımcıların Holacon platformunu kullanarak Bilet alma / Kayıt olma ve onsite hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlenmesini sağlamaktır.


3. TARAFLAR

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), İnternative Yazılım A.Ş(kısaca "Holacon") ile Bilet satın alma / Kayıt olma işlemi yapan Katılımcı ve Holacon ile Organizatör arasında sitenin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Holacon’un hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve Holacon’un internet Platformlarında, Organizatör ve/veya Katılımcı tarafından onaylanmasına ilişkin ilgili kutucuğun işaretlenmesi ve sonrasında işlem yapıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Katılımcı ve Organizatör, Platforma üye olarak, Holacon Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda Kullanıcı olabilir. Holacon’da etkinlik düzenleyen kişi kısaca bu sözleşmede "Organizatör" olarak yer alabilir. "Organizatör" Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Holacon Sistemi’nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üyelik işlemi, Organizatör olmak isteyen kişinin Holacon Sistemi’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Holacon Sistemi tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Organizatör olma hak ve yetkisi sağlanamaz.

b) Platforma üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Holacon tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Holacon tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Holacon Platformuna kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Holacon Platformu üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Organizatör ve Holacon’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Organizatör, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Holacon Platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve Holacon Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Holacon Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne [DK1] ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Organizatör, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Holacon'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Holacon'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Organizatörlerin Holacon tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Platforma erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Organizatörlerin sorumluluğundadır. Organizatörlerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Organizatörlerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Holacon'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Organizatörler, Holacon Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Holacon, Organizatörler tarafından Holacon Platformuna iletilen veya Holacon Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, Katılımcılara veya Organizatörlere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiç bir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Organizatörler, Holacon’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Holacon, Platform üzerinden, Holacon’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi Organizatörler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere bağlantı("link") verebilir. Bu bağlantılar, Organizatörler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Holacon tarafından sağlanmış olabilir ve bağlantı ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Holacon Sistemi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Holacon’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) Holacon’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Holacon Platformunu kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Holacon Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Organizatörlerin, Platfom dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Organizatör, Holacon ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Holacon Platformu dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Holacon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatörlerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Holacon Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk Organizatörlere aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiç bir şekilde Holacon sorumlu tutulamaz.

h) Organizatörler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Holacon Platformunda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Holacon’un, Holacon’un yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Organizatörler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Holacon, Organizatörler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Holacon Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Holacon’un 3. Kişilere, Organizatörlere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Organizatörlerin veya Katılımcıların site üzerinden Bilet satma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki Bileti bir başka 3. Kişi ya da Organizatöre bedelli ya da bedelsiz devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Holacon’un Organizatörlere ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Holacon’un hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da Organizatörlere maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır.

j) Organizatör tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 2(İki) gün içinde Katılımcıların tespiti durumunda Bilet alış işlemini tamamlamış Katılımcılara ücretlerini, kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 7(Yedi) İş günü içinde iadesi ödemeyi alan Organizatör tarafından yapılacaktır. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Organizatör hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir.

k) Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple Organizatör tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Holacon’un bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Katılımcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Holacon hiç bir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Holacon’un 3. Kişilere, Organizatörlere ya da Katılımcılara karşı hiç bir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

l) Holacon, Platformun hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Holacon Platformunun veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Holacon, Platformda sunduğu hizmetler kapsamında Organizatörlere belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Holacon Platformu ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Holacon, Holacon Platformu üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Holacon, Holacon Platformunun ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Holacon, Holacon Platformunun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

m) Holacon, Holacon Platformunda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Holacon Platformuna "blog" koyma, Organizatörlerin Holacon Platformuna yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Organizatörler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Holacon, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

n) Holacon tarafından Platform Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Holacon ilgili Organizatörlerin Platform hizmetlerini kullanımına son verebilir, gelecekte Holacon Platfromunu kullanmalarına engel olabilir, voucher/bilet/davetiye/katılım hakkı iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

o) Organizatörler, Holacon Platformu üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Holacon Platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Holacon'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Organizatörler, Holacon Platformu üzerinde bulunan Hazır Ödeme Altyapısı içerisindeki sanal pos ve ortak ödeme yöntemlerini kullanmak için Holacon’a başvurmaları gerekmektedir. Kullanımı onaylanan Organizatörler Holacon’un kullanım koşullarına uymayan davranışlarda bulunmayacaklarını ve Holacon Platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Holacon'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Holacon Hazır Ödeme Altyapısı sayesinde, Bilet satış işlemine hem online ödemeli hem de havale/eft bilgilendirmeli altyapı sağlamaktadır. Ödenen veya tahsil edilen tutarlarla hiçbir resmi veya gayri resmi ilişkisi bulunmamaktadır. Yapılan işlemler, Katılımcı ve Organizatör arasından gerçekleşmektedir. Bu sebeplerden ötürü, Organizatörün Bilet satışı yaptığı bir etkinliğin, herhangi bir sebepten gerçekleşmeme durumunda tahsil edilen ücretlerin iade sorumluluğu Organizatöre ait olup en geç 2 iş günü içerisinde Katılımcılara ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Gerçekleşmeyen herhangi bir etkinlik için Holacon’un herhangi bir ödeme iadesi veya zararın karşılanması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Organizatörler sorumluluklarını yerine getirmeyen ve uygun olmayan davranışları neticesinde Holacon'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Holacon, Organizatörlerin hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Holacon Platfromunda verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Holacon Platformunu istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Holacon tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Organizatörlerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Holacon tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Organizatörlere duyurulur.

r) Holacon, Organizatörün düzenlediği Etkinliklerde satılan ücretli veya ücretsiz her bir Bilet ile ilgili olarak Organizatörün ön yüklü Kredisinden o yıl internet sitesinde duyurduğu tutarda düşüm yapar.

Holacon, Organizatör için Hazır Ödeme Altyapısı sağlar, Online veya Havale/EFT ödeme altyapısı kullanan Organizatörlerin bilet satış tutarları, etkinlik sayfası oluştururken belirlemiş olduğu Bilet Bedelinin (Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) Organizatörün sisteme tanımladığı Sanal POS hesabına aktarılır. Bu tarz durumlarda satış için sadece altyapı sağlamış olması koşulundan ötürü Katılımcı ve Organizatörün arasındaki ticari koşulların olumlu veya olumsuz hiçbir durumunun Holacon için bağlayıcı olmadığı Organizatör ve Katılımcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

s) Holacon’un bir işlemden kredi tutarı almıyor olması gelecekte almayacağı anlamı doğurmaz. Holacon sistem genelindeki hizmetlerin ifası ve sürdürülebilir bir şekilde çalışması için işlemlerden tahsil ettiği kredi tutarlarını 10 iş günü öncesinde bildirmek koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar.

6.2. Organizatörün Hak ve Yükümlülükleri


"Organizatör aynı zamanda Katılımcı olabilir ancak Organizatör olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder."


a) Organizatör, Holacon Platformu hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm Holacon Platformu Kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.

b) Organizatör işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamı ile gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

c) Organizatör hiç bir şekilde Holacon Platformu üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve Organizatörlere veya Holacon’a karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Organizatörün Bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat Hazır Ödeme Altyapısı çalışma mantığından dolayı doğrudan Organizatörün hesabına aktarılır. Holacon bu durumda sadece Bilet satışı için Hazır Ödeme Altyapısı sağlamaktadır.

Katılımcılar tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar geldiği ve/veya Holacon tarafından tespit edildiği takdirde, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 5. İş gününde, Organizatör tahsil ettiği tutarları Katılımcılara ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Organizatörün herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinliğe Bilet almış olan Bu hususta tüm sorumluluk Katılımcılara karşı Organizatöre aittir Holacon’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Etkinlik iptali ve ücret iadelerinin sağlanmaması ve Katılımcının mağdur edilmesi gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Holacon’u nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

e) Organizatör, Holacon Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Katılımcılara mali mevzuata uygun perakende satış fişi, fatura ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Katılımcılara teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Holacon tarafından Organizatörün Holacon Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Katılımcılara ulaştırmazsa Katılımcılara ücret iadesi yapmak zorundadır. Mali mevzuata uygun belgelerin Katılımcılara teslim edilmemesi ve/veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Holacon’u nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya Bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Holacon Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.

g) Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.

h) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Holacon’a ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Katılımcı haklarından Holacon’un bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Holacon Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve Bilet satışına hazır teknolojik altyapı hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların Bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Holacon değildir.

i) Holacon, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla Bilet satış işlemi Holacon Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Katılımcılara, Organizatörlere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) Holacon Sistemi’nde bulunan Bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Holacon’un Biletler ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.

m) Holacon Sistemi’nde ücretli Etkinlik düzenleyebilmek için her bir Etkinliğin kapasitesi asgari 5 kişi, Bilet ücretlerinin de asgari 5 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında Etkinlik düzenlenemez. Bu tarz durumlarda Katılımcıların ödemiş oldukları ücretler Organizatör tarafından iade edilmek zorundadır. Katılımcı bu durumda Holacon’dan herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Katılımcıların sorumluluğundadır.

o) Voucher Reklamları: Holacon tarafından oluşturulan Kayıt Sistemi vasıtasıyla satılan ve Katılımcılara gönderilen tüm Voucherların reklam satış hakları Holacon’a aittir. Bu alanlarda yer alacak reklamlar ile ilgili Holacon’un Organizatöre herhangi bir bilgi verme, onay ve/veya izin alma sorumluluğu bulunmamaktadır. Holacon, reklam alanlarının kullanımı ile ilgili olarak ilgili kanun ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Tam Bilet Erişimi ve Münhasırlık: Taraflar, Organizatörün Holacona: işbu Sözleşmede kabul olunduğu şekilde, Holacon tarafından oluşturulacak Kayıt Sistemi vasıtasıyla, genel kamu satışına amade olan Biletlerin satım hakkını tanıdığını, kabul ederler.

r) Hizmet Bedelleri ve Diğer Ücretler:

Organizatör, Holacon sistemini kullanarak, Holacon’un, Organizatör için Bilet satışına alt yapı hizmeti verdiğini, Holacon’un, bu sistemden yapılan işlemler sonucunda, Organizatör, mali mevzuatla ilgili oluşacak tüm mali ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini, oluşacak bu yükümlülükleri yerine getirmediği durumlardan Holacon aleyhine kaynaklanacak zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

s) Etkinliklerin Ertelenmesi ve İptali: Organizatör tarafından organize edilen Etkinliklerden herhangi bir tanesi, sözkonusu Etkinliğin Bilet satışı başladıktan sonra (Organizatör’ün ihlali veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı) ertelendiği, iptal edildiği veya Etkinliğin bir veya birkaç gösterisinin tamamlanmadığı takdirde, taraflar aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır.

1.     Kayıt Sistemi üzerinden satılan ve iptal, erteleme veya Etkinliğin bir gösterisinin tamamlanmaması veya Mücbir sebepler de dahil olmak üzere buna benzer sebeplerle geçersiz kılınmış her bir Bilet için, veya bir Etkinliğin ertelenmesi ve Katılımcının yeni tarihte söz konusu Etkinliğe gidemeyecek oluşu sebebiyle Biletlerin iptal edilmesi gerektiği hallerde geçersiz kılınan Biletler ("Geçersiz Bilet") üzerinden Holacon’un Organizatöre veya Katılımcıya herhangi bir ödeme veya iade yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.     Organizatör, Holacon Kayıt Sistemi üzerinden satmış olduğu Geçersiz Biletler için Katılımcılardan tahsil etmiş olduğu bedelleri Katılımcılara iade etmeyi kabul eder.

3.     Organizatör, söz konusu Etkinliğin iptalini ve buna bağlı geri ödeme prosedürünü ve politikasını kendisine ve etkinliğe ait web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ilan ederek duyuracaktır. Organizatör söz konusu tüm ilanların içeriği hakkında paylaşım için Holacon’un onayını almak zorundadır.

4.     Kayıt Sistemi üzerinden satılan her bir Geçersiz Bilet için Organizatör, tüm masrafları dahil olmak üzere Katılımcıların ödediği ücretlerin iadesini en geç 5 iş günü içerisinde ödeyecektir.

5.     Etkinliğin ertelenmesi veya iptali sebebiyle Holacon’un ve çalışanlarının iptal tarihine kadar yapmış oldukları etkinliğin tanıtımına ilişkin masraflar da dahil tüm masraflar, Organizatör tarafından Holacon’a nakden ve defaten ödenecektir.

t) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Mevzuata Uyum (“KVKK”): Organizatör KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olduğunu, programı kullanımı esnasında işleyeceği, muhafaza edeceği, paylaşacağı ve gerekmesi halinde yok edeceği kişisel verilerin ve Holacon’dan işlenmesini, paylaşılmasını ve muhafaza edilmesini talep edeceği kişisel verilerin hukuki yükümlülükleri bakımından münferiden sorumlu olduğunu kabul eder. Organizatör, KVKK kapsamında üçüncü kişilerin Holacon’dan herhangi bir hak, iddia, alacak, tazminat talep edemeyeceğini, üçüncü kişilerin her türlü talebi karşısında münferiden sorumlu olduğunu, Holacon’un işbu madde kapsamında herhangi bir zarara uğraması, tazminat ödemesi veya cezai/hukuki müeyyideye maruz kalması halinde Holacon’un doğrudan ve dolaylı olmak üzere her türlü zararını yasal yollara başvurmaya gerek kalmaksızın derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör, KVKK kapsamında yayınlamak ve bildirmek zorunda olduğu metinleri önceden Holacon’a teslim etmekle yükümlü olup, KVKK kapsamında veri sahiplerinden almakla yükümlü olduğu açık rızaların temininden münferiden sorumludur. Organizatör, organizasyona ilişkin hangi kişisel verilerin temin edilmesi gerektiğini kendisi belirler ve bu verilerin sisteme girilmesine ilişkin gerekli teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda Holacon’a bilgi verir. Organizatör tarafından işlenmesine karar verilen kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerine uygun olarak hareket edeceğini; kişisel verileri, mevzuata aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder. Organizatör, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 12. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Organizatör, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verileri, işleme amacının ve/veya yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir.


Organizatör, kişisel verileri, söz konusu sürelerin sona ermesi ile birlikte bağımsız olarak veya ilgili kişinin yahut Holacon’un talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir. Organizatör gerekli gördükleri takdirde kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanları ve sair sıfatlar ile kontrolleri altında veri işleyen kişiler ile kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin temini amacıyla yaptırımlar öngören gizlilik sözleşmeleri akdedeceklerini taahhüt ederler. Organizatör, Kişisel verilere ilişkin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Holacon’un yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Organizatör, Platform kullanımı esnasında işlediği, muhafaza ettiği, paylaştığı kişisel verilerin Holacon tarafından merkez adresi Almanya, Frankfurt olan MongoDB Atlass firması tarafından sağlanan bulut (cloud) ortamında saklanmasına onay vermekte olup, bu kapsamda Holacon ile paylaştığı her türlü kişisel verilere ilişkin veri sahiplerinden verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rıza aldığını kabul ve beyan eder. Organizatör, işbu madde kapsamında veri sahipleri ile doğabilecek uyuşmazlıklarda münferiden sorumludur.


u) Organizatör Platform kullanım kurallarının kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu kurallara uygun hareket edeceklerini, aksi durumların tespiti halinde Platform tarafından kendisine tanınmış olan hakları, üyeliğini kaybedebileceğini, hesaplarına blokaj konulabileceğini, gerekli durumlarda Katılımcılara ücretlerin Organizatörün iade edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör, Holacon’un Platform Kullanım Kurallarında haber vermeksizin değişiklikler yapabileceğini ve bu değişikliklerin takibinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ü)Organizatör Self-Hosted Veri Tabanı kullanıyorsa, barındırdığı verilerin güvenliği, gizliliği ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun yönergeleri takip ettiğini kabul ve taahhüt eder. Organizatör barındırdığı verilerin bulunduğu ortamın güvenli, erişilemez ve manipüle edilemez olduğunu beyan ve taahhüt eder. Organizatör, Kişisel verilere ilişkin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Holacon’un yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

v) Organizatör White-Label mobil uygulama kullanıyor ise, bu uygulamanın kullanıcı veritabanının Holacon Mobil Uygulama veri tabanından ayrı olduğunu ve kendi kurumuna münasır olduğunu bu veritabanındaki kullanıcıların verilerinin yine Holacon tarafından işleneceğini kabul eder.

Y) Organizatör Etkinlik anında Holacon’dan Onsite Hizmetler, Kayıt Deski ve Giriş Kontrol Sistemleri tedarik edip bu hizmetlerden faydalanıyor ise, hizmetin sağlanacağı Mekan veya alanda kesintisiz, yüksek hızlı internet alt yapısı sağlayacağını, internet altyapı sorunlarından kaynaklanacak kesinti veya aksamaların Holacon sorumluluğunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Z) Organizatör kendi ana hesabına bağlı hakları başka bir kullanıcı ile paylaşmak isterse bir diğer kullanıcıyı e-posta adresiyle ana hesabına Yönetici Kullanıcı olarak yetkilendirebilir. Yönetici Kullanıcılar ana kullanıcıların belirlediği erişim koşullarında sisteme erişir. Tüm bu hesapların erişim yetkilerinden doğabilecek güvenlik zafiyetleri ve hesap şifre güvenliği konularındaki sorumluluklar Organizatöre aittir. Hesap sahipleri yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Holacon’un yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, Organizatör söz konusu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Katılımcı, Holacon Platformunda yer alan Etkinliklerin Organizatörler tarafından yayınlandığını ve düzenlendiğini, Holacon’un bu etkinliklere ait girilmiş bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, olası hatalı veya eksik bilgiler sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili Holacon’un hiçbir sebeple sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Katılımcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Holacon'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Holacon'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Katılımcı, Platform aracılığı ile satın almış olduğu Biletlere ait perakende satış fişi veya faturayı etkinliği düzenleyen Organizatörden talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Katılımcılar Bilet satış / Kayıt hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu, Organizatör ve Holacon tarafından kendilerine satın alma işlemi sonucunda herhangi bir iptal, iade, değişiklik hakları olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar satın almış oldukları etkinlik Biletlerini kendi belirleyecekleri yöntemler ile devir edebilir. Devir işlemi sırasında oluşabilecek tüm riski devir işlemi gerçekleştiren Katılımcılar arasındadır. Holacon devir işleminden dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma ilişkin taraf olamaz. Devir işlemine konu olan Bilet veya Voucher ilk satın alan Katılımcı, devire konu Bilet veya Voucher sebebiyle Holacon’un maddi ve manevi uğrayacağı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Katılımcılar Organizatörlerin düzenlemiş olduğu etkinliğe ait etkinlik sayfasında yazılı olarak yer almasa da kurallar olduğunu ve bu kuralları öğrenme yükümlülüklerinin tamamen kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallar sebebiyle Katılımcıların Organizatörler tarafından etkinliklere alınmaması sebebiyle oluşacak iade işlemleri için Katılımcıların Voucher üzerindeki ID numarası ile etkinlik bitiş tarihinden itibaren 48 saat içerisinde Organizatörden iade talep edebilir. Bu durumun belirtilen sürede ve belirtildiği şekilde Katılımcı tarafından Organizatöre bildirilmediği durumda Katılımcı ücret iadesine ilişkin hakkından vazgeçmiş sayılacağını ve ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı ve Organizatör arasındaki bu ve benzer konulardan kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda Holacon taraf olamaz ve sorumlu tutulamaz.

f) Katılımcı, işbu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Holacon Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını, Veri Saklama ve İmha Politikasını ve Çerez Politikasını da okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

g)Katılımcı kendisine platformda gerçekleştireceği Bilet alım veya Kayıt işlemi sonucunda kısa mesaj ve/veya eposta olarak pdf veya url (link) formatında dijital Voucher gönderileceğini, gönderilen Voucherlarda yer alan ID numaraları ve kare kodların Voucherın kontrol unsuru olduğunu, bu unsurların güvenliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu, herhangi bir ortamda bu kontrol unsurlarının fotoğraf çekilerek, not edilerek, dijital olarak iletilerek, kopyalanarak çoğaltılabileceğini ancak bu kontrol unsurlarının kime ait olduğuna ilişkin kontrol etkinlik giriş noktalarında yapılmak zorunluluğunun bulunmadığını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Platform tarafından gönderilen Voucherlara ilişkin tüm sorumluluk Voucheri alan Katılımcıye aittir.

h) Katılımcı Bilet satın alırken veya Kayıt olurken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt ederler. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü Voucherlara erişim konusunda yaşanacak sorunlarda Katılımcılar Holacon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


7. KULLANIM KOŞULLARI

a) holacon.com sitesi, mobil uygulaması ve alt sayfalarında yer alan etkinliklerin adı, etkinliklerin detayı, etkinliklerin nitelikleri, mekan adı, mekan detayları, Katılım Paketi adı, Katılım Paketi detay bilgileri, kullanıcı adı, kullanıcı detay bilgileri, kullanıcı profil notları gibi metin içeriklerinin girişinin yapılabildiği alanlarda yazılan içeriklerden içeriği giren kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların yazdıkları yazılardan dolayı Holacon hiçbir sorumluluk kabul etmez.

b) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmayan içerikler Holacon’da yayınlanamaz. Bu gibi içeriklerden, içeriği giren kullanıcı sorumludur.

c) Topluluklar hakkında tahrik edici, küçük düşürücü görseller kullanılamaz, metin içerikleri yazılamaz.

d) Tehdit edici, küfürlü, nefret dolu içerikler ve/veya etkinlikler yayınlamak; din, dil, ırk, mezhep ayrımına yönelik etkinlikler oluşturmak, görseller kullanmak ve/veya metin içerikleri yayınlamak, kişileri küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.

e) Sosyal bir etkinlik niteliği taşımayan, salt propaganda niteliğinde ve kışkırtıcı etkinlikler oluşturmak, metin ve görsel içerikler yayınlamak yasaktır.

f) Platformda, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunan bir "ürünün" reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanıtımını içeren konuların etkinlik, yorum, açıklama, bilgi, rezervasyon adı ve/veya detay vb. içerik olarak yayınlanması yasaktır.

g) Platform üzerinde ve alt sayfalarında kullanıcılar tarafından eklenmiş görsel materyallerin telif haklarının kontrolü kullanıcılara ve ziyaretçilere aittir. Holacon’da yayınlanan görsel materyallerin orijinalliğinden, telifinin eserin sahibinden alınmış olmasından, ve T.C. yasalarına ya da uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere uygun olmasından kullanıcılar sorumludurlar. Aksi herhangi bir durumdan Holacon sorumlu tutulamaz.

h) Holacon yöneticileri kurallara uymayan kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerini, etkinliklerini silme, mevcut hesaplarına bloke koyma hakkına sahiptirler.

i) Holacon kurallarına uymayan kullanıcılar yöneticiler tarafından uyarılırlar. Ancak aynı davranışın tekrarı halinde kullanıcıların iletişim bilgilerine ait olan profillerinin, etkinliklerinin silinmesi, mevcut hesaplarına bloke konması hakkı Holacon yöneticilerine aittir.

j) Kurallara aykırı davranışlar sebebiyle silinen Organizatörlerin etkinliklerinden Bilet satın almış olan katılımcılara Bilet ücretleri Organizatör tarafından iade edilir.

k) Holacon Platform kullanım kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı her zaman Holacon’da saklıdır. Holacon gerekli gördüğü durumlarda kullanıcılara haber vermeksizin Platform kullanım kurallarını değiştirebilir.

l) Platforma üye olan ve üye olmadan da olsa hizmet alan herkes bu kurallara uygun davranacağını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.


8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Holacon Platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Holacon'un telif haklarına tabi çalışmalar) Holacon’a ait olarak ve/veya Holacon tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Organizatör ve Katılımcı, Holacon Hizmetlerini, Holacon bilgilerini ve Holacon’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Holacon'nun Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Holacon'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Holacon'un, Holacon Hizmetleri, Holacon bilgileri, Holacon telif haklarına tabi çalışmalar, Holacon ticari markaları, Holacon ticari görünümü veya Holacon Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Holacon, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Holacon Platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Organizatörün ve Katılımcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Holacon, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Holacon için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Holacon'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Organizatör ve Katılımcı, Holacon Platformuna üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Organizatör ve Katılımcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Holacon, Organizatör ve Katılımcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Holacon Platfromu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Organizatör veya Katılımcı, fesih sebebiyle, Holacon'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Organizatörün veya Katılımcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Holacon Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Holacon Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b) Organizatörün veya Katılımcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Organizatör veya Katılımcı üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) Organizatörlerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

e) Organizatörlerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi